گواهینامه ها و افتخارات ما

بسمه تعالی

گواهی نامه ها موجود در این صفحه طی سالها زحمت و تلاش و همینطور گذاشتن زمان بدست آمده است و با شکر خدای بزرگ توانستیم با افتخار تمام این مراحل را سپری کنیم و امروز تمام این افتخارات را با شما به اشتراک می گذاریم

ISO

توضیحات

دریافت گواهی نامه ISO 9001 بابت کنترل کامل بر روی خدمات قابل ارائه

توضیحات

دریافت گواهی نامه ISO 10004 بابت طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان دریافت گردیده است

گواهینامه ها

توضیحات

کنفرانس سیستم های نوین ایجاد اشتغال و کارآفرینی

توضیحات

دوره های آموزش بازرگانی وزارت صنعت و معدن و تجارت

توضیحات

کنفرانس استاندارد و علائم و نشان ها تجاری

توضیحات

کنفرانس علمی سیستم های نوین ایجاد اشتغال و کارآفرینی از سازمان فنی و حرفه ای کل کشور

توضیحات

مرکز آموزش و پژوهش متخصصین ایران

توضیحات

کنفرانس استاندارد های جهانی

توضیحات

انجمن مدیران ایران

توضیحات

کنفرانس داده های حرفه ای

توضیحات

سیستم نوین فروش با اساتید  هاروارد