تست خط موبایل
آیا خط شما در بلک لیست پیامکی مخابرات است ؟

دقت نمایید

شماره همراه خود را بدون کد کشور وارد نمایید مانند مثال : 09195904065

اگر پیامکی دریافت نکردید ؟

اگر پس از ارسال شماره همراه خود در قسمت پایین و ارسال آن طی 1 دقیقه پیامکی دریافت نکردید از خط 50009195904065 نشان دهنده این است که خط شما در بلک لیست پیامکی مخابرات است

چگونه از بلک لیست پیامکی مخابرات برای همراه اول خارج شوم ؟

با ارسال عدد 2 به شکل پیامک به شماره 8999

چگونه از بلک لیست پیامکی مخابرات برای ایرانسل خارج شوم ؟

با ارسال عدد 0 به شکل پیامک به شماره 5005
  • شماره همراه خود را وارد نمایید ، بدون کد کشور