مراحل پس از رزرو را می توانید در اینجا دنبال کنید
پیگیری خدمات

کد پیگیری

پس از رزرو یک کد پیگیری به شماره ثبت شده در زمان رزرو ارسال شد و شما با استفاده از این کد می توانید در این صفحه از وضعیت درخواست خودتان مطلع شوید

کد پیگیری فروشگاه

این قسمت از سایت مخصوص پیگیری خدمات می باشد و کدهای پیگیری محصولات خریداری شده از فروشگاه در اینجا عمل نخواهد کرد